۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

برچسب : رئیس پلیس اهور شهرستان چرام

پیام تقدیر و خداحافظی سرگرد سید مجید افسری رئیس سابق پلیس راهور شهرستان چرام از مردم و مسئولین

پیام تقدیر و خداحافظی سرگرد سید مجید افسری رئیس سابق پلیس راهور شهرستان چرام از مردم و مسئولین

سرگرد سید مجید افسری رئیس سابق پلیس راهور شهرستان چرام طی پیامی از مردم و مسئولین تقدیر و خداحافظی کرد. به گزارش ساورز نیوز، متن پیام چنین میباشد. بنام خدا مراتب تقدیر و تشکر رئیس پلیس راهور چرام ازمردم و مسئولین. خداراشاکروسپاسگزارم وجهه خشوع بردرگاه الهی می سایم که توفیق خدمت درفضای معطر ازخون شهیدان […]