۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

برچسب : کهگیلویه

دکتر سلیمان ابید ، نخبه کهگیلویه بزرگ در لیست اصولگرایان تهران
سلیمان ابید کیست؟

دکتر سلیمان ابید ، نخبه کهگیلویه بزرگ در لیست اصولگرایان تهران

سلیمان ابید در لیست انتخاباتی اصول گرایان تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 انتخاب شد. مشخصات فردی دکتر سلیمان ابید کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

برای اشتغال جوانان کارخانه احداث می کنم
سید محمد موحد

برای اشتغال جوانان کارخانه احداث می کنم

برای برون رفت از بیکاری چه کاری باید کرد، اگر قرار است جلوی مهاجرت روستاها به شهر را بگیریم باید زمینه اشتغال جوانان را فراهم کرد.راهی جز احداث کارخانه نیست و باید اینکار شود.