۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

برچسب : قتل

شهردار به قتل رسید

شهردار به قتل رسید

عبیر سلیم پس از اینکه مورد تیراندازی قرار گرفت به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد