۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

برچسب : دهدشت

دکتر سلیمان ابید ، نخبه کهگیلویه بزرگ در لیست اصولگرایان تهران
سلیمان ابید کیست؟

دکتر سلیمان ابید ، نخبه کهگیلویه بزرگ در لیست اصولگرایان تهران

سلیمان ابید در لیست انتخاباتی اصول گرایان تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 انتخاب شد. مشخصات فردی دکتر سلیمان ابید کاندیدای مجلس شورای اسلامی شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس