۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

برچسب : ایران

از پریروز تا پس‌فردا

از پریروز تا پس‌فردا

ایران امروز در کجای تاریخ ایستاده و فردا به کدامین وادی حیات تاریخی خود گام خواهد گذاشت؟